Wielkanoc 2016

Alleluja, Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

 

Wielkanoc to czas nadziei, odrodzenia wiary w Miłosierdzie Boże

i dobro drugiego człowieka.

Niech w Naszych sercach zagości Zmartwychwstały Jezus Chrystus

 i napełni je wiarą, miłością i pokojem.

 

Dyrekcja oraz Pracownicy

Muzeum Diecezjalnego

 im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego