Sala im. prof. Klemensa Jędrzejewskiego

Klemens Jędrzejewski urodził się 25 czerwca 1891 roku w Tallinie, gdzie spędził dzieciństwo i ukończył 5 klas gimnazjum. Następnie wyjechał do Kalisza, tam ukończył gimnazjum. W latach 1907-1909 uczęszcza do szkoły  w Warszawie. Prze cały ten okres jest czynny w ruchu niepodległościowym. Po ukończeniu  szkoły i zdanym egzaminie maturalnym udał się na studia do Krakowa. Podjął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował pedagogikę, filozofię i polonistykę. W 1914 roku wyjechał do Płocka, by odwiedzić swojego młodszego brata. Wyjechali razem z Płocka do rodziców do Tallina. Latem 1915 był już w Piotrogrodzie. Tam rozpoczyna ożywioną działalność wśród Polonii i osób ewakuowanych z Królestwa. Pracował jako nauczyciel, współpracował z polskimi pismami: „Sztandar”, „Praca”,, „Myśl Narodowa”. W maju 1918 roku udał się do Warszawy, gdzie zastał go koniec I wojny światowej. Pod koniec 1918 roku powrócił do Płocka, gdzie ściągnął całą rodzinę. Oddał się ruchowi harcerskiemu. Zawodowo pracował jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. Redagował i współredagował wiele pism, m.in. w „Kurierze Płockim”. Po dziesięciu latach opuścił Płock. Udał się najpierw do Warszawy, a następnie w poznańskie. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku pracował jako profesor w szkolnictwie wyższym. Zmarł 19 XII 1981 roku w Long Branch- New Jersey.   

Źródło: Franciszek Dorobek, „Profesor Klemens Jędrzejewski – piękny przykład przywiązania i tęsknoty do Płocka”, Notatki Płockie 17/1-65,40-42, 1972.   

Sala im. prof. Klemensa Jędrzejewskiego -  Wirtualne zwiedzanie

(Aby uruchomić prezentację należy zainstalować program Quick Time do pobrania ze strony http://www.apple.com/pl/quicktime/download/ )

W 1970 roku muzeum otrzymało w darze od prof. Klemensa Jędrzejewskiego kolekcję dzieł sztuki. Reprezentują one różne szkoły malarskie: francuską, włoską i hiszpańską.

Wśród obrazów znajdują się m.in.: „Madonna con fiore” autorstwa Bernardino dei Contiego (ok.1450-1525), ucznia Leonarda da Vinci, „Ptaszniki” malarza francuskiego Louisa le Nain (1588-1648) oraz „Ekstaza św. Antoniego” anonimowego artysty hiszpańskiego z XVII wieku.