Sala im. ks. kan. Józefa Mrozowskiego

Ks. kan. Józef Mrozowski (14 VIII 1864-21 IX 1924), pochodził z rodziny warszawskiej, początkowo kształcił się w kierunku farmaceutycznym, ale 1 883 roku wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchowego. W 1896 roku otrzymał rektorat kościoła św. Bonifacego w Czerniakowie pod Warszawą. Interesował się sztuką, obiekty o wartości historycznej i artystycznej. W 1903 roku wyjechał do Nowego Miasta i tam spędził lata aż do śmierci. Pracował jako prefekt w szkołach warszawskich. W środowisku warszawskim był znanym kolekcjonerem. Po odnowieniu katedry w początkach XX wieku, gdzie przeprowadzał inwentaryzacje, przekazał do muzeum kolekcję obrazów. Z jego inicjatywy zostało założone Muzeum Archidiecezjalne przy katedrze św. Jana w Warszawie (otwarte w 1938 roku).

Sala im. ks. kan. Józefa Mrozowskiego -  Wirtualne zwiedzanie

(Aby uruchomić prezentację należy zainstalować program Quick Time do pobrania ze strony http://www.apple.com/pl/quicktime/download/ )

Ne ekspozycji prezentowane są dzieła szkół malarskich: hiszpańskiej, flamandzkiej, niemieckiej i angielskiej. Wśród obrazów znajdziemy „Biesiadę grandów hiszpańskich” autorstwa Gerharda Seghersa (1591-1651) z XVII wieku. Osobliwością jest dużych rozmiarów kurdyban z XVII wieku.